Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

 

Yhdistys toimii Keski-Suomen alueella sähkö- ja informaatiotekniikan ammattilaisten ja  asiantuntijoiden yhdyssiteenä ja ammatillisen kehityksen edistäjänä.
Alkava toimintavuosi on yhdistyksen 53. (yhdistys on perustettu 15.05.1961).
Ylläpidetään veljesyhdistystoimintaa perinteiden mukaisesti.

 

Kokoukset


Yhdistys järjestää kaksi varsinaista kokousta (vaalikokous ja vuosikokous) ja 4 kuukausitapaamista, joista kaksi kevätkaudella ja kaksi syyskaudella.
Kokoukset ja tapaamiset pyritään pitämään kokouskuukauden kolmantena tiistaina: 15.1, 19.2, 19.3,17.9,  15.10 ja 19.11.2013.
Kokouksiin tai tapaamisiin luennoiviksi isänniksi pyydetään sähkö- ja  informaatiotekniikan sekä muilla merkittävillä aloilla toimivien yritysten ja yhteisöjen edustajia.
Kokoukset ja tapaamiset pidetään vakituisessa kokoontumispaikassa tai muussa soveltuvassa tilassa tai isäntien tarjoamissa tiloissa tai heidän valitsemissaan paikoissa.
Kokouksien tai tapaamisien yhteydessä järjestetään tutustuminen yrityksen tai yhteisön toimintaan ja tuotteisiin.
Johtokunnan kokoukset pidetään välittömästi ennen kokouksia tai tapaamisia tai tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta. 

           
Jäsenasiat


Jäsenien hankintaa tehostetaan yritysten ja yhteisöjen yhdyshenkilöiden avulla ja uusien jäsenten vuoden 2013 liittymismaksun vapautuksella.
Jäsenten merkkipäivät huomioidaan periteisellä tavalla kokouksissa.
Jäsenistön mielenkiintoa ylläpidetään kuukausikokouksissa ajankohtaisten aiheiden valinnoilla.
Hankitaan uusia kannattajajäseniä ja ylläpidetään suhteita vanhoihin.


Opintomatkat
              
Ulkomaan matka pyritään järjestämään touko-kesäkuussa 2013. Sekä mahdollisuuksien mukaan tutustuminen paikalliseen voimalaitokseen.

 

Karonkka


Osallistutaan veljesyhdistyksien järjestämiin karonkkatilaisuuksiin.    

           
Stipendit
 
Kannattajajäsenmaksuilla kartutettavasta rahastosta jaetaan sähkötekniset opintonsa vuoden aikana päättäneille tai päättäville stipendejä.
Jaetaan kaksi 600 € arvoista stipendiä sähkö- ja/tai informaatioteknologian koulutuksessa olleiden henkilöiden kesken. 

 

Kehittämistoiminta
 
Kehitetään toimintaa vastaamaan jäsenistön odotuksia ja yhdistyksemme toiminnalle asetettuja tavoitteita.
Sähtyneuvoston kehittämisesitykset huomioidaan toiminnassa.
Kehitetään yhdyshenkilöverkoston toimintaa yrityksissä ja yhteisöissä.
Yhdistys seuraa ja osallistuu aktiivisesti paikkakunnalla tapahtuvaan alan kehitykseen.
Osallistutaan rakentaminen ja talotekniikka messuille  8-10.3.2013.      

          

Johtokunta 20.11.2012