SÄHTYNEUVOSTO KOKOONTUI  18.11.2013

Aika   : Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 
Paikka : Vapo Oy, Yrjönkatu 42, Jyväskylä

Vapokonsernin ympäristöpäällikkö Marita Valkonen
kertoi turve-energiateollisuudesta nykypäivänä sekä Vapo Oy:n soveltamasta ja kehittämästä ympäristöteknologiasta.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Aarre Mäkelä ja
sihteerinä Pekka Syrjä.

Käsiteltiin sähtyneuvoston toimintakertomus josta käytiin myös vilkasta keskustelua

Valittiin vuodelle 2014
Oltermanniksi Markku Kiukas
Varaoltermanniksi Ari Laukkanen
Kirjuriksi Rainer Lindfors  

Hyväskyttiin toimintasuunnitelma ja rahoituspyyntö
emoyhdistyksen budjetiin.

Neuvosto esittää yhdistyksen johtokunnalle ja edelleen vaalikokoukselle Erkki Levyn kutsumista kunniapuheenjohtajaksi.