Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Yhdistys toimii Keski-Suomen alueella sähkö- ja informaatiotekniikan ammattilaisten ja  asiantuntijoiden yhdyssiteenä ja ammatillisen kehityksen edistäjänä.
Alkava toimintavuosi on yhdistyksen 54. (yhdistys on perustettu 15.05.1961).
Ylläpidetään veljesyhdistystoimintaa perinteiden mukaisesti.

Kokoukset

Yhdistys järjestää kaksi varsinaista kokousta (vaalikokous ja vuosikokous) ja 4 kuukausitapaamista, joista kaksi kevätkaudella ja kaksi syyskaudella.
Kokoukset ja tapaamiset pyritään pitämään kokouskuukauden kolmantena tiistaina: 21.1, 18.2,18.3,16.9,21.10 ja 18.11.2014.
Kokouksiin tai tapaamisiin luennoiviksi isänniksi pyydetään sähkö- ja informaatiotekniikan sekä muilla merkittävillä aloilla toimivien yritysten ja yhteisöjen edustajia.
Kokoukset ja tapaamiset pidetään vakituisessa kokoontumispaikassa tai muussa soveltuvassa tilassa tai isäntien tarjoamissa tiloissa tai heidän valitsemissaan paikoissa.
Kokouksien tai tapaamisien yhteydessä järjestetään tutustuminen yrityksen tai yhteisön toimintaan ja tuotteisiin.
Johtokunnan kokoukset pidetään ennen kokouksia tai tapaamisia tai tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta.
 

Jäsenasiat

Jäsenien hankintaa tehostetaan yritysten ja yhteisöjen yhdyshenkilöiden avulla ja uusien jäsenten vuoden 2014 liittymismaksun vapautuksella.
Jäsenten merkkipäivät huomioidaan periteisellä tavalla kokouksissa.
Jäsenistön mielenkiintoa ylläpidetään kuukausikokouksissa ajankohtaisten aiheiden valinnoilla.
Hankitaan uusia kannattajajäseniä ja ylläpidetään suhteita vanhoihin.

Opintomatkat
 
Opintomatka pyritään järjestämään touko-kesäkuussa 2014.

Karonkka
 
Järjestetään karonkka, johon kutsutaan veljesyhdistysten jäseniä.
 
Stipendit

Kannattajajäsenmaksuilla kartutettavasta rahastosta jaetaan sähkötekniset opintonsa vuoden aikana päättäneille tai päättäville stipendejä.
Jaetaan kaksi 600 € arvoista stipendiä sähkö- ja/tai informaatioteknologian koulutuksessa olleiden henkilöiden kesken.

Kehittämistoiminta

Kehitetään toimintaa vastaamaan jäsenistön odotuksia ja yhdistyksemme toiminnalle asetettuja tavoitteita.
Sähtyneuvoston kehittämisesitykset huomioidaan toiminnassa.
Kehitetään yhdyshenkilöverkoston toimintaa yrityksissä ja yhteisöissä.
Yhdistys seuraa ja osallistuu aktiivisesti paikkakunnalla tapahtuvaan alan kehitykseen.

Osallistutaan rakentaminen ja talotekniikkamessuille 14 - 16.3.2014.
 


Johtokunta 19.11.2013