STIPENDEJÄ

SÄHKÖ- JA INFORMAATIOTEKNIIKAN OPISKELIJOILLE

Keski-Suomen Sähkötekninen Yhdistys ry toimii Keski-Suomen talousalueella asuvien teollisuuden, kaupan ja julkisen alan sähkö- ja informaatiotekniikan asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden yhdyssiteenä ja ammatillisen kehityksen edistäjänä.
Yhdistyksen kannatusjäsenet kartuttavat yhdistyksen stipendirahastoa vuosittaisilla jäsenmaksuilla.  Keski-Suomen Sähkötekninen yhdistys ry.  julistaa kuluvana vuonna 2019 valmistuneille tai valmistuville keskisuomalaisten sähkötekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan opiskelijoiden haettavaksi kaksi 600 euron suuruista stipendiä.Yhdistyksen johtokunta jakaa stipendit harkintansa mukaan sähköalan korkea-asteen koulututkintojen (yliopisto- ja amk-tutkinnot) suorittajille saatujen hakemusten perusteella. 


Stipendin saamisen ehtona on, että hakija(n):
- koti- tai työpaikka on Keski-Suomessa tai hänellä on muita vahvoja sidoksia Keski-Suomeen
- opiskelee ammattikorkeakoulussa, teknillisessä korkeakoulussa, yliopistossa tai vastaavissa
oppilaitoksissa nuoriso- tai aikuiskoulutuksessa
- opiskelee sähkötekniikan, elektroniikan, tietotekniikan, tietoliikennetekniikan tai vastaavassa koulutusohjelmassa
- päättää opiskelunsa kuluvan lukuvuoden 2019 aikana, josta osoituksena todistusjäljennös tai opintokortin jäljennös
- esittää kirjallisen hakemuksen määräaikaan mennessä
- saapuu ottamaan stipendin vastaan myöhemmin ilmoitettavassa yhdistyksen tilaisuudessa vuoden 2019 syksyllä. 

Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Keski-Suomen Sähkötekninen Yhdistys ry:n johtokunnalle kirjeitse osoitteella: 
Keski-Suomen Sähkötekninen Yhdistys ry
PL 206
40101 JYVÄSKYLÄ   

tai pdf muotoiset hakemukset liitteineen sähköpostilla info(at)kssahty.fi   

Hakemusten on oltava perillä 13.9.2019 mennessä.
Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä sähköpostilla osoitteesta: rainer.lindfors(at)teliacompany.com 

KESKI-SUOMEN SÄHKÖTEKNINEN YHDISTYS ry
JOHTOKUNTA