Esittely

Jäsenistö tänään

Yhdistykseemme kuuluu 9 kannatusjäsentä, 8 kunniajäsentä ja 150 varsinaista jäsentä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä teknillisessä korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai vanhamuotoisessa teknillisessä opistossa tai teknillisessä koulussa sähköteknillisen loppututkinnon suorittanut henkilö, jolla käytännöllisen sähköteknillisen toimintansa tai asemansa perusteella on edellytyksiä toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilöitä, tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka vuosittain suorittavat vaalikokouksen kannattaville jäsenille määräämän jäsenmaksun. Varsinaiseksi jäseneksi pyrkijän, a.o. anomuksen perusteella, hyväksyy johtokunnalta lausunnon saatuaan yhdistyksen kokous.

Erityisellä innolla tai ansiokkaasti yhdistyksen toimintaa edistäneitä jäseniä voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi.

Vuodelle 2021 on vaalikokouksessa päätetty seuraavat maksut: liittymismaksu 0 euroa, jäsenmaksu 35 euroa, kannatusjäsenmaksua ei peritä vuonna 2021.