Toimintasuunnitelma vuodelle 2012


Yhdistys toimii Keski-Suomen alueella sähkö- ja informaatiotekniikan ammattilaisten ja
asiantuntijoiden yhdyssiteenä ja ammatillisen kehityksen edistäjänä.
Alkava toimintavuosi on yhdistyksen 52. (yhdistys on perustettu 15.05.1961).
Jäsenrekisterin ohjelmisto pyritään uusimaan.
Yhdistyksen uudistetut säännöt otetaan käyttöön.
Ylläpidetään veljesyhdistystoimintaa perinteiden mukaisesti.
 
Kokoukset

Yhdistys järjestää kaksi varsinaista sääntömääräistä kokousta (vaalikokous ja vuosikokous)
ja neljä (4) kuukausitapaamista, joista kaksi kevätkaudella ja kaksi syyskaudella.
Kokoukset ja tapaamiset pidetään kokouskuukauden kolmantena tiistaina:
17.1, 21.2, 20.3, 18.9, 16.10 ja 20.11.2012.

Kokouksiin tai tapaamisiin luennoiviksi isänniksi pyydetään sähkö- ja  informaatiotekniikan
sekä muilla merkittävillä aloilla toimivien yritysten ja yhteisöjen edustajia.

Kokoukset ja tapaamiset pidetään vakituisessa kokoontumispaikassa tai muussa soveltuvassa tilassa tai isäntien tarjoamissa tiloissa tai heidän valitsemissaan paikoissa. Kokouksien tai tapaamisien yhteydessä järjestetään tutustuminen yrityksen tai yhteisön toimintaan ja tuotteisiin.

Johtokunnan kokoukset pidetään yleensä välittömästi ennen kuukausikokouksia tai tarpeen
vaatiessa puheenjohtajan kutsumana.

 
Jäsenasiat
 

Jäsenhankintaa tehostetaan yritysten ja yhteisöjen yhdyshenkilöiden avulla ja uusien jäsenten vuoden 2012 liittymismaksun vapautuksella. Jäsenten merkkipäivät huomioidaan periteisellä tavalla kokouksissa. Jäsenistön mielenkiintoa ylläpidetään kuukausikokouksissa ajankohtaisten aiheiden valinnoilla. Hankitaan uusia kannattajajäseniä ja ylläpidetään suhteita vanhoihin.

Opintomatkat

Toimintavuonna 2012 opintomatka suunnataan kotimaan kohteeseen.
Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan paikalliseen energiatuotantoon
tai informaatioteknologian kohteeseen.
 
Karonkka
      
Osallistutaan jonkin veljesyhdistyksen järjestämään karonkkatilaisuuteen.
           
Stipendit

Kannattajajäsenmaksuilla kartutettavasta rahastosta jaetaan sähkötekniset opintonsa vuoden aikana päättäneille tai päättäville stipendejä. Jaetaan kaksi 500 € stipendiä sähkötekniikan  ja/tai informaatioteknologian koulutuksessa menestyksekkäästi opiskelleiden  henkilöiden kesken.


Kehittämistoiminta
 
Kehitetään toimintaa vastaamaan jäsenistön nykypäivän odotuksia ja yhdistyksen  toiminnalle asetettuja tavoitteita.
Sähtyneuvoston kehittämisesitykset otetaan huomioon toiminnassa.
Kehitetään yhdyshenkilöverkoston  toimintaa yrityksissä ja yhteisöissä.
Yhdistys seuraa ja osallistuu  aktiivisesti alueella tapahtuvaan alan kehitykseen.
Osallistutaan rakentaminen ja talotekniikka messuille.

              
Johtokunta 15.11.2011