Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2011

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Yhdistys toimii Keski-Suomen alueella sähkö- ja informaatiotekniikan ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhdyssiteenä ja ammatillisen kehityksen edistäjänä.
Alkava toimintavuosi on yhdistyksen 51. (yhdistys on perustettu 15.05.1961).
Vuosi 2011 on yhdistyksen juhlavuosi, mikä toiminnassa otetaan huomioon monin eri tavoin.
Jäsenrekisterin ajantasaisuutta parannetaan edelleen ja sen käyttöä yhteydenpidossa tehostetaan.
Ylläpidetään veljesyhdistystoimintaa perinteiden mukaisesti.

Kokoukset

Yhdistys järjestää kuusi kuukausikokousta, joista kolme kevätkaudella ja kolme syyskaudella.
Kokoukset pidetään kokouskuukauden kolmantena tiistaina: 18.1, 15.2, 15.3, 20.9, 18.10 ja 15.11.2011.
Kuukausikokouksiin luennoiviksi isänniksi pyydetään sähkö- ja informaatiotekniikan sekä muilla merkittävillä aloilla toimivien yritysten ja yhteisöjen edustajia.
Kuukausikokoukset pidetään vakituisen kokoontumispaikan lisäksi isäntien tarjoamissa tiloissa tai heidän valitsemissaan paikoissa.
Kuukausikokouksien yhteydessä järjestetään tutustuminen yrityksen tai yhteisön toimintaan ja tuotteisiin.
Johtokunnan kokoukset pidetään välittömästi ennen kuukausikokousta tai tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta.

Jäsenasiat

Jäsenien hankintaa tehostetaan yritysten ja yhteisöjen yhdyshenkilöiden avulla ja uusien jäsenten vuoden 2011 liittymismaksun vapautuksella.
Jäsenten merkkipäivät huomioidaan periteisellä tavalla kokouksissa.
Jäsenistön mielenkiintoa ylläpidetään kuukausikokouksissa ajankohtaisten aiheiden valinnoilla.
Hankitaan uusia kannattajajäseniä ja ylläpidetään suhteita vanhoihin.

Opintomatkat

Juhlavuoden kunniaksi järjestetään ulkomainen opintomatka mielenkiintoiseen ja jäsenistön toiveiden mukaiseen kohteeseen mahdollisine yritysvierailuineen.

Karonkka

Osallistutaan veljesyhdistyksen järjestämään karonkkatilaisuuteen Hämeenlinnassa.

Stipendit

Kannattajajäsenmaksuilla kartutettavasta rahastosta jaetaan sähkötekniset opintonsa vuoden aikana päättäneille tai päättäville stipendejä.
Vuonna 2011 jaetaan kolme 500 € arvoista stipendiä sähkö- ja/tai informaatioteknologian koulutuksessa olleiden henkilöiden kesken.

Kehittämistoiminta

Kehitetään toimintaa vastaamaan jäsenistön odotuksia ja yhdistyksemme toiminnalle asetettuja tavoitteita.
Sähtyneuvoston kehittämisesitykset huomioidaan toiminnassa.
Kehitetään yhdyshenkilöverkoston toimintaa.
Yhdistys seuraa ja osallistuu aktiivisesti paikkakunnalla tapahtuvaan alan kehitykseen.

Yhdistyksen 50 –vuotisjuhlavuoden huomioonotto

Yhdistyksen 50 –vuotisjuhla pidetään 21.5.2011.
Julkaisutoimikunta jatkaa toimintaansa erillisen suunnitelman mukaisesti siten, että opinnäyte- /harjoitustyönä tehtävä juhlavuoden julkaisu on valmiina maaliskuun loppuun mennessä.
Yhdistyksen rintamerkki uudistetaan. Myös muita yhdistyksen tunnuksella varustettuja koruja kehitellään.


Johtokunta 8.11.2010