Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2010

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Keski-Suomen alueella asuvien sähkö- ja informaatiotekniikan ammattilaisten yhdyssiteenä ja ammatillisen kehityksen edistäjänä.
Alkava toimintavuosi on yhdistyksen 50. (perustettu 15.05.1961).
Tavoitteena on toteuttaa toimintatapahtumat laadukkaasti.
Jäsenhankintaa tehostetaan.
Toimikuntien vastuita ja tehtävänkuvia tarkistetaan tarvittaessa.
Ylläpidetään veljesyhdistystoimintaa perinteiden mukaisesti.

Kokoukset

Yhdistys järjestää kuusi kuukausikokousta, joista kolme kevätkaudel-
la ja kolme syyskaudella.
Kokoukset pidetään kokouskuukauden kolmantena tiistaina: 19.1, 16.2,
16.3, 21.9, 19.10 ja 16.11.
Kuukausikokouksiin pyydetään isänniksi sähkö- tai informaatiotekniikan alalla toimivia yrityksiä ja yhteisöjä sekä heidän edustajiaan kertomaan uusista ja ajankohtaisista aiheista.
Kuukausikokoukset pidetään kokousisäntien toimipaikoissa tai heidän valitsemissaan kohteissa.


Jäsenasiat

Jäsenhankintaa tehostetaan yhdistyksen jäsenistön aktiivisuuden avulla.
Vuoden 2010 liittymismaksua ei peritä.
Jäsenten merkkipäivät huomioidaan kokouksissa.
Jäsenistön mielenkiintoa ylläpidetään kuukausikokouksissa ajankohtaisten aiheiden valinnoilla.
Hankitaan uusia kannattajajäseniä ja ylläpidetään suhteita nykyisiin.

Opintomatkat

Järjestetään opintomatka mielenkiintoiseen ja jäsenistön kannattamaan
kohteeseen mahdollisine yritysvierailuineen. Matka toteutetaan jäsenkyselyä hyödyntäen.

Karonkka

Osallistutaan veljesyhdistyksen järjestämään tilaisuuteen.

Stipendit

Kannattajajäsenmaksuilla kartutettavasta rahastosta jaetaan stipendejä.
Vuonna 2010 jaetaan kaksi 500€ arvoista stipendiä sähkö-tai informaatiotekniikan koulutuksessa olevien henkilöiden kesken.

Kehittämistoiminta


Kehitetään toimintaa vastaamaan jäsenistön odotuksia ja yhdistyksemme toiminnalle asetettuja tavoitteita.
Sähtyneuvoston kehittämisesitykset otetaan huomioon toiminnassa.
Yhdistys seuraa ja osallistuu aktiivisesti paikkakunnalla tapahtuvaan alan toimintaan ja kehitykseen.

50v juhlajulkaisutoiminta

Julkaisutoimikunta on nimetty ja se jatkaa toimintaansa erillisen suunnitelman mukaisesti siten, että aineisto on koossa toimintavuoden lokakuun loppuun mennessä.