Kuukausikokous ja vuosikokous SIIRRETTY myöhemmin 
määriteltävään ajankohtaan.