Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2009

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Keski-Suomen alueella
toimivien, teollisuuden, kaupan ja julkisen alan sähköteknillisessä
tai -kaupan palveluksessa toimivien henkilöiden yhdyssiteenä ja
ammatillisen kehityksen edistäjänä.
Alkava toimintavuosi on yhdistyksen 49:s.(perustettu 15.05.1961)
Tavoitteena on toteuttaa toimintatapahtumat laadukkaasti.
Jäsenhankintaa parannetaan allamainituin ertyistoimenpitein.
Toimikuntien vastuita ja tehtävänkuvia tarkistetaan.
Ylläpidetään veljesyhdistystoimintaa perinteiden mukaisesti.

Kokoukset

Yhdistys järjestää kuusi kuukausikokousta, joista kolme
kevätkaudella ja kolme syyskaudella.
Kokoukset pidetään kokouskuukauden kolmantena tiistaina:
20.1, 17.2, 17.3, 15.9, 20.10 ja 17.11.
Kuukausikokouksiin pyydetään isänniksi sähköteknisellä alalla
toimivia yrityksiä ja heidän edustajiaan kertomaan uusista ja
ajankohtaisista aiheista.
Kuukausikokoukset pidetään kuukausikokouksien isäntien
toimipaikoissa tai heidän valitsemassaan paikassa.
Kuukausikokouksien yhteydessä järjestetään tutustuminen
yrityksen toimintaan ja tuotteisiin.

Jäsenasiat

Jäsenien hankintaan panostetaan yrityksien yhdyshenkilöiden avulla
ja uusien jäsenten vuoden 2009 liittymismaksun vapautuksella.
Jäsenten merkkipäivät huomioidaan kokouksissa
Jäsenistön mielenkiintoa ylläpidetään kuukausikokouksissa
ajankohtaisten aiheiden valinnoilla.
Hankitaan uusia kannattajajäseniä ja ylläpidetään
suhteita vanhoihin.

Opintomatkat

Järjestetään kotimaan opintomatka mielenkiintoiseen ja jäsenistön
kannattamaan kohteeseen mahdollisine yritysvierailuineen.
Matka toteutetaan jäsenkyselyä hyödyntäen.

Karonkka

Osallistutaan veljesyhdistysten järjestämään tilaisuuteen .

Stipendit

Kannattajajäsenmaksuilla kartutettavasta rahastosta jaetaan stipendejä,
vuonna 2009 2 kpl 500€ arvoista stipendiä alan ammattikoulutuksessa
olevien henkilöiden kesken.

Kehittämistoiminta

Kehitetään toimintaa vastaamaan jäsenistön odotuksia ja yhdistyksemme
toiminnalle asetettuja tavoitteita.
Sähtyneuvoston kehittämisesitykset huomioidaan toiminnassa.
Kehitetään yhdyshenkilöverkoston toimintaa.
Yhdistys seuraa ja osallistuu aktiivisesti paikkakunnalla tapahtuvaan
alan kehitykseen.

50v juhlajulkaisutoiminta

Julkaisutoimikunta nimetty ja se jatkaa toimintaansa erillisen
suunnitelman mukaisesti.