Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2008

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Keski-Suomen alueella
toimivien, teollisuuden, kaupan ja julkisen alan
sähköteknillisessä tai -kaupan palveluksessa olevien
jäsenten yhdyssiteenä ja ammatillisen kehityksen edistäjänä.
Alkava toimintavuosi on yhdistyksen 48:s.(perustettu 15.05.1961)
Tavoitteena on toteuttaa toimintatapahtumat laadukkaasti
Jäsenhankintaa parannetaan allamainituin ertyistoimenpitein.
Tiedottamista parannetaan siirtymällä sähköiseen tiedottamiseen
sääntöjen mukaisesti.
Toimikuntien vastuut ja tehtävänkuvat tarkistetaan.
Ylläpidetään veljesyhdistystoimintaa perinteiden mukaisesti.

Kokoukset

Yhdistys järjestää kuusi kuukausikokousta, joista kolme
kevätkaudella ja kolme syyskaudella.
Kokoukset pidetään kokouskuukauden kolmantena tiistaina:
15.1, 19.2, 18.3, 16.9, 1.10 ja 20.11.
Kuukausikokouksiin pyydetään isänniksi sähköteknisellä
alalla toimivia yrityksiä ja heidän edustajiaan kertomaan
uusista ja ajankohtaisista aiheista.
Kuukausikokoukset pidetään kuukausikokouksien isäntien
toimipaikoissa tai heidän valitsemassaan paikassa.
Kuukausikokouksien yhteydessä järjestetään tutustuminen
yrityksen toimintaan ja tuotteisiin.

Jäsenasiat

Jäsenien hankintaan panostetaan yrityksien yhdyshenkilöiden
avulla ja uusien jäsenten vuoden 2007 liittymismaksun
vapautuksella.
Jäsenten merkkipäivät huomioidaan kokouksissa.
Jäsenistön mielenkiintoa ylläpidetään kuukausikokouksissa
ajankohtaisten aiheiden valinnoilla.
Hankitaan uusia kannattajajäseniä ja ylläpidetään
suhteita vanhoihin.

Opintomatkat

Järjestetään ulkomaan opintomatka mielenkiintoiseen ja
jäsenistön kannattamaan kohteeseen mahdollisine yritysvierailuineen.
Matka toteutetaan jäsenkyselyä hyödyntäen.

Karonkka

Järjestetään karonkka avec tapahtumana. Tilaisuuteen kutsutaan
veljesyhdistyksiä Hämeenlinnasta,Tampereelrta ja Porista.

Stipendit

Kannattajajäsenmaksuilla kartutettavasta rahastosta
jaetaan stipendejä, vuonna 2008 3 kpl 400€ arvoista stipendiä
alan ammattikoulutuksessa olevien henkilöiden kesken.

Kehittämistoiminta

Kehitetään toimintaa vastaamaan jäsenistön odotuksia ja yhdistyksemme
toiminnalle asetettuja tavoitteita.
Sähtyneuvoston kehittämisesitykset huomioidaan toiminnassa.
Yhdyshenkilöverkosto jäsenet nimetään yrityskohtaisesti ja
koulutetaan johtokunnan toimesta.
Yhdistys seuraa ja osallistuu aktiivisesti paikkakunnalla
tapatuvaan alan kehitykseen.