Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2007

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Keski-Suomen alueella toimivien, teollisuuden, kaupan ja julkisen alan sähköteknillisessä tai -kaupan palveluksessa olevien jäsenten yhdyssiteenä ja ammatillisen kehityksen edistäjänä. Alkava toimintavuosi on yhdistyksen 47:s.(perustettu 15.05.1961)

Tavoitteena on toteuttaa toimintatapahtumat laadukkaasti. Jäsenhankintaa parannetaan allamainituin erityistoimenpitein. Tiedottamista parannetaan siirtymällä sähköiseen tiedottamiseen sääntöjen mukaisesti. Toimikuntien vastuut ja tehtävänkuvat tarkistetaan. Ylläpidetään veljesyhdistystoimintaa perinteiden mukaisesti.


Kokoukset
Yhdistys järjestää kuusi kuukausikokousta, joista kolme kevätkaudella ja kolme syyskaudella. Kokoukset pidetään kokouskuukauden kolmantena tiistaina: 16.1, 20.2, 20.3, 18.9, 16.10 ja 20.11.

Kuukausikokouksiin pyydetään isänniksi sähköteknisellä alalla toimivia yrityksiä ja heidän edustajiaan kertomaan uusista ja ajankohtaisista aiheista. Kokoukset pidetään isäntien toimipaikoissa tai heidän valitsemassaan paikassa. Kuukausikokouksien yhteydessä järjestetään tutustuminen yrityksen toimintaan ja tuotteisiin.


Jäsenasiat
Jäsenien hankintaan panostetaan yrityksien yhdyshenkilöiden avulla ja uusien jäsenten vuoden 2007 vuosimaksun vapautuksella. Jäsenten merkkipäivät huomioidaan kokouksissa. Jäsenistön mielenkiintoa ylläpidetään kuukausikokouksissa ajankohtaisten aiheiden valinnoilla. Hankitaan uusia kannattajajäseniä ja ylläpidetään suhteita vanhoihin.


Opintomatkat
Järjestetään ulkomaan opintomatka mielenkiintoiseen ja jäsenistön kannattamaan kohteeseen mahdollisine yritysvierailuineen. Matka toteutetaan jäsenkyselyä hyödyntäen.


Karonkka
Järjestetään karonkka avec-tapahtumana. Tilaisuuteen kutsutaan veljesyhdistyksiä Hämeenlinnasta, Tampereelta ja Porista.


Stipendit
Kannattajajäsenmaksuilla kartutettavasta rahastosta jaetaan stipendejä, vuonna 2007 3 kpl 400€ arvoista stipendiä alan ammattikoulutuksessa olevien henkilöiden kesken.


Kehittämistoiminta
Kehitetään toimintaa vastaamaan jäsenistön odotuksia ja yhdistyksemme toiminnalle asetettuja tavoitteita. Sähtyneuvoston kehittämisesitykset huomioidaan toiminnassa.
Yhdyshenkilöverkosto jäsenet nimetään yrityskohtaisesti ja koulutetaan johtokunnan toimesta. Yhdistys seuraa ja osallistuu aktiivisesti paikkakunnalla tapahtuvaan alan kehitykseen.