Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2006

 

Yleistä
· Toimintavuosi on yhdistyksen 46:s (perustettu 15.05.1961).
· Tavoitteena on toteuttaa toimintatapahtumat laadukkaasti.
· Uusjäsenhankintaan panostetaan aiempaa enemmän.
· Tiedottamista parannetaan siirtymällä sähköiseen tiedottamiseen sääntöjen mukaisesti.
· Johtokunnan avuksi nimitettyjen toimikuntien tehtävänkuvat tarkistetaan (historia,näyttely/messut ja tiedottaminen).

Kokoukset
· Yhdistys järjestää kuusi kuukausikokousta, joista kolme kevätkaudella ja kolme syyskaudella.
· Kokoukset pidetään kokouskuukauden kolmantena tiistaina: 17.1, 21.2, 21.3, 19.9, 17.10, 21.11.
· Kuukausikokouksiin pyydetään isänniksi sähköalan asiantuntijoita sekä alalla toimivia yrityksiä ja heidän edustajiaan kertomaan uusista ja ajankohtaisista aiheista.
· Kuukausikokoukset pidetään mahdollisesti kuukausikokouksien isäntien toimipaikoissa tai heidän valitsemassaan paikassa.
· Kuukausikokouksien yhteydessä järjestetään tutustuminen yrityksen toimintaan ja tuotteisiin.

Jäsenasiat
· Uusien jäsenien hankintaan panostetaan yrityksien yhdyshenkilöverkoston avulla ja jäsenhankintakilpailulla.
· Jäsenten merkkipäivät huomioidaan kokouksissa.
· Jäsenistön mielenkiintoa ylläpidetään kuukausikokouksissa ajankohtaisten aiheiden valinnoilla.
· Hankitaan uusia kannattajajäseniä.

Opintomatkat
· Järjestetään matka mielenkiintoiseen ja jäsenistön kannattamaan kohteeseen mahdollisine yritysvierailuineen.

Karonkka
· Järjestetään kevätkaronkka avec-tapahtumana huhtikuussa.

Stipendit
· Jaetaan stipendejä rahastosta, jota kartutetaan kannattajajäsenmaksuilla sekä adressien myynti- ja käyttötuloilla. Vuonna 2006 jaetaan 3 kpl 400€ stipendiä eri sähköalan koulutuksen saaneiden henkilöiden kesken.

Kehittäminen
· Kehitetään toimintaa vastaamaan nykyisen jäsenistön sekä uusien jäsenten (nuorten) odotuksia ja yhdistyksemme toiminnalle asetettuja tavoitteita.
· Sähtyneuvoston kehittämisesitykset toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.
· Yhdyshenkilöverkoston jäsenet nimetään yrityskohtaisesti ja koulutetaan johtokunnan toimesta.
· Tehdään jäsenkysely toiminnan kehittämiseksi yhdistyksen www-sivujen kautta.

Muu toiminta
· Osallistutaan veljesyhdistystoimintaan.
· Osallistutaan ”Rakentaminen ja talotekniikka 2006” -messuille muiden yhdistyksien kanssa yhteisellä osastolla.
· Järjestetään keskustelutilaisuus Jyväskylän voimalahankkeesta.