Yhdistyksen toimintasuunnitelma 2005

 

Vuosi 2005 on yhdistyksemme 45. toimintavuosi.

Toiminnan tavoitteena on perinteisten toimintatapahtumien toteuttaminen laadukkaasti.

Alan yrityksien yhteyshenkilöiden koulutukseen panostetaan ja jäsenhankintaa parannetaan.

Tiedottamista parannetaan siirtymällä sähköiseen tiedottamiseen sääntöjen mukaisesti.

Johtokunnan jäsenten toimenkuvia tarkistetaan ja pitkäaikaisiin hankkeisiin nimitetään toimikunnat. (Historia,näyttely/messut ja tiedottaminen).


KOKOUKSET

Yhdistys järjestää kuusi kuukausikokousta, joista kolme kevätkaudella ja kolme syyskaudella.

Kokoukset pidetään kokouskuukauden kolmantena tiistaina: 18.1, 15,2, 15.3, 20.9, 18.10, 15.11.

Kuukausikokouksiin pyydetään isänniksi sähköalan asiantuntijoita sekä alalla toimivia yrityksiä ja heidän edustajiaan kertomaan uusista ja ajankohtaisista aiheista.

Kuukausikokoukset pidetään mahdollisesti kuukausikokouksien isäntien toimipaikoissa tai heidän valitsemassaan paikassa.

Kuukausikokouksien yhteydessä järjestetään tutustuminen yrityksen toimintaan ja tuotteisiin.


JÄSENASIAT

Panostetaan uusien jäsenien hankintaan yrityksien yhdyshenkilö-verkon kautta. Huomioidaan jäsenten merkkipäivät.

Jäsenistön mielenkiintoa ylläpidetään kuukausikokouksissa ajankohtaisten aiheiden valinnoilla.


OPINTOMATKAT

Järjestetään matka mielenkiintoiseen ja jäsenistön kannattamaan kohteeseen mahdollisine yritysvierailuineen.


KARONKKA

Järjestetään kevätkaronkka


STIPENDIT

Jaetaan stipendejä rahastosta, jota kartutetaan kannattajajäsenmaksuilla sekä adressien myynti- ja käyttötuloilla.

Vuonna 2005 jaetaan 3 kpl 300€ stipendiä eri ammattikoulutuksen saaneiden henkilöiden kesken.


TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Kehitetään toimintaa vastaamaan jäsenistön odotuksia ja yhdistyksemme toiminnalle asetettuja tavoitteita.

Toiminnassa otetaan huomioon nuorten jäsenten odotusten mukaisia uusia kehityskohteita joita selvitetään toimikauden aikana järjestettävällä mielipidekyselyllä.

Sähtyneuvoston kehittämisesitykset toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Yhdyshenkilöverkoston jäsenet nimetään yrityskohtaisesti ja koulutetaan johtokunnan toimesta.


MUU TOIMINTA

Osallistutaan veljesyhdistystoimintaan sekä ”Rakentaminen ja Talotekniikka 2005” messuille muiden yhdistyksien kanssa yhteisellä osastolla.

Selvitetään ja valmistellaan sähtyset lehden tekeminen.

Käynnistetään tulevan 50-vuotisjuhlan (v. 2011) valmistelut